Nada Žiljak

Nada Žiljak

Biografija

Nada Žiljak, rođena u Zagrebu 1944.u slikarskoj obitelji Kinert.

Završila je likovnu akademiju u Zagrebu 1967. Radi u mnogim tehnikama: ulja na platnu, akrilik, akvareli, pasteli, suha igla, bakropis, linorez.

Radovi su prikazani na osamdesetak samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu: Budimpešta, Kairo, Graz, Kiev, Pečuh, Pieštany, Bratislava, Pariz, London, Kuala Lumpur, Taipei, Asbach, Bihać, Sarajevo, Parz, Pittsburgh. Nada Žiljak je uvela u slikarstvo dualnu sliku pod nazivom InfraredART. Dvije nezavisne slike za vizualni i infracrveni spektar.