Katica Pecigoš Kljuković

Katica Pecigoš Kljuković

Biografija

Katica Pecigoš Kljuković rođena je 1954. g. u Zagrebu. Po profesiji viša medicinska sestra provela je cijeli radni vijek kao instrumentarka u bolnici. Iako se je cijeli život imala potrebu kreativno izraziti tek po umirovljenju počela se baviti fotografijom. Kao stanovnica Trešnjevke veoma često fotografira trešnjevačke ulice, parkove, trgove, Savu i mostove, ali i ljude i događaje. Kroz fotografiju postala je svojevrsni kroničar života u Zagrebu i Trešnjevki. Izlagala je skupno i samostalno.