Sonja Belamarić

Čuvam kišu, Crvena glina paljena na 900°, tekstura s vanjske strane dobivena izvlačenjem pomoću alata s manjom omčom.

Biografija

Sonja Belamarić

Kontak:

e-mail: s.belamaric@gmail.com

adresa: Šetalište dr. Ivše Lebovića 24, Bjelovar