Saša Martinović Kunović

Čuvarice (keepers)-ciklus (grupa radova), Čuvarice su keramičke forme u dva dijela; oblikom i materijalom podsjećaju na babuške, kanope, urne. U svim tim tradicijskim formama čuvao se neki sadržaj; u kanopama organi prije balzamiranja, u urnama pepeo, a babuške su u svojoj unutrašnjosti skrivale opet druge, manje babuške.
Postoji kontrast izvana i iznutra koji me zanima. Izvana grube, jednostavne, a unutrašnost je na prvi pogled nevidljiva, tajna i nepoznata. Čuva nešto vrijedno, nešto što znači život sam. Sama nutrina otkriva brojne mogućnosti izraza, koje me dugoročno zanimaju.

Biografija

Saša Martinović Kunović Diplomirala je na Višoj školi za tekstil i odjeću, te nakon toga na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Nastavnički odsjek, smjer slikarstvo, mentor prof. Z. Keser), godine 1993.

Sada radi kao voditeljica Galerije Modulor (za arhitekturu i dizajn) u Centru za kulturu Trešnjevka u Zagrebu.

Do sada je bila zaposlena

Kao voditeljica galerije Modulor organizirala je preko 100 izložbi, te koordinirala razne druge projekte vezane za likovnost, arhitekturu i urbanizam.

Održala je do sada desetak samostalnih, te sudjelovala na tridesetak skupnih izložaba.

U zadnjih desetak godina područje njenog interesa vezano je za keramiku, no ne u smislu izrade upotrebne keramike,već kao materijala vezanog za skulpturalni izraz/objekte/instalacije.

Kontakt:

Tel.: +385913027412

E-mail: sasamartinovickunovic@gmail.com