Sanja Matovina-Lulić

Rad 1

Rad 2

Biografija

Sanja Matovina-Lulić rođena je u Sisku 1963. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i od 1994. ima vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Živi i stvara u Velikoj Gorici. Tijekom života sudjelovala na raznim radionicama i kroz različite likovne tehnike zadovoljavala svoju potrebu za kreativnim izražavanjem. Keramikom se intenzivnije bavi zadnjih 6 godina i oblikovanjem gline oslobađa se stresa nakupljenog kroz osnovni posao. Glina je njezina antistresna terapija. Od 2018. članica je Hrvatskog likovnog društva. Sudjelovala u brojnim radionicama upoznajući nove tehnike i materijale.

Izložbe

Kontakt:

Adresa: Nikole Tesle 35, Velika Gorica

Tel.: +38598452979

E-mail: sanja.matovina@gmail.com