Roberta Đuroković Jagodić

Kompozicija, Boca i Zdjela, Kako me gotovo uvijek više zanima sam put nego cilj, izrada radova u keramici je pogodan medij za to. Individualistički proces oblikovanja predmeta od gline te u ovom slučaju meditativan proces poliranja pretače se u udruženi, zajednički rad i društveno zbivanje građenja peći oko predmeta i paljenja na drva. Za mene je to iskustvo i doživljaj na više razina koji se nakraju materijalizira u keramičkom predmetu.

Kapsula

Bublica

Biografija

Roberta Đuroković Jagodić rođena u Osijeku, 1966. Arhitektonski fakultet završila u Zagrebu gdje od tada radi i živi. Keramikom se bavi od 2015. godine. Pohađala je nekoliko autorskih radionica vođenih od mentora Lidie Boševski, Nadice Eichhorn, Čaze Čazima Mehmeti i Roberta Aiudi (Matuljska Kolajnica), Nade Benz Štuka, Marine Blažek, Dijane Rajković, Danijele Pičuljan. Sudjelovala na skupnim izložbama:

Kontakt:

Tel.: +385981861941

E-mail: roberta.jagodic@gmail.com