Čipka u glini / Lace on clay - O izložbi

Živimo umjetnost na Drveniku Velom

Heljä Tramontana, slikarica, donosi svoju umjetnost u Drvenik Veli 2004. godine. Rođena u Finskoj, živjela i školovala se u Švedskoj, sa svojim suprugom, stvara oazu umjetnosti pronalazeći novu inspiraciju u dalmatinskom krajoliku.

Zaokupljaju je stoljetne masline, kamen … dodaje im novi dah i oduševljava promatrača! Stvara novu perspektivu i zapanjuje goste koji uživaju u izlaganju njezinih dijela, bez obzira o kojoj se tehnici radi. Njezini radovi krase mnoge dnevne boravke diljem svijeta.

I dalje radi i raduje se susretima s umjetnicima koji koriste različite tehnike kako bi se izrazili. Ovo ljeto želi pokazati univerzalnost i ljepotu umjetničkog stvaralaštva različitih profila, i zbog toga, posjetitelje i gostujuće umjetnike dočekuje raširenih ruku.

U oazi umjetnosti u Ateljeu Tramontana - Drvenik Veli, ovoga ljeta započeli su ljetni susreti s umjetnicima iz različitih dijelova zemlje.

Prva tema bila je PLOVIDBE TRAJU. Obilježena je treća godišnjica smrti ŠIME VULASA hrvatskog akademskog kipara, rođenog Drvenčanina. Rodio se 1932. godine na Drveniku Velom, dok je svoj profesionalni rad i život proveo u Zagrebu gdje je i umro u Zagrebu 2018. godine. Svoje radove izlagao je diljem domovine i svijeta. Dobitnik je mnogih nagrada.

Drugi posjet Ateljeu je pred nama. Svoje umjetničko umijeće pokazat će NIKOLINA RODIĆ GRGAC na temu: Čipka u glini od 10.07. do 11.07. 2021.

Heljä Tramontana otvara vrata umjetnici, koja stvara čaroliju čipke u keramici. Daje čipkama novi život, novo ruho. Kreirajući različite oblike, od plošnih do trodimenzionalnih, stvara kompozicije raskošnih čipki koje postaju vječne. Keramika im daje neuništivu ljepotu.

Izlažući na mnogim izložbama ta čipka izaziva divljenje i priznanje Nikolini Rodić Grgac, koja je stvorila originalna djela zavidne ljepote od skulpture do nakita. Svaki Nikolinin eksponat postaje ukras na osobi ili u prostoru.

Dobro došli na izložbu!

Living through the art on Drvenik Veli

Heljä Tramontana is a painter who brought her art to Drvenik Veli in 2004.. She was born in Finland and educated in Sweden. With the help of her husband, she created an oasis of art by finding inspiration in Dalmatian landscapes.

Her main focus is centuries-old olives, stone, and plenty more. This creates a new perspective and astonishes the guests, who enjoy exhibiting her work regardless of the technique she uses. Her works have vivified many living rooms around the world.

She is still working, and she is looking forward to meeting artists who used different ways to express themselves. This summer she wants to show the indivisibility and beauty of artistic creation from different perspectives, and for that, visitors and featuring artists are being welcomed with open arms.

In Atelier, the oasis of art, Tramontana - Drvenik Veli, this year there are going to be first summer meetings with different artists from all around the country.

The first topic for this year was SAILS LAST. This year also marks the third anniversary of the death of an artist by the name ŠIME VULAS, who was a Croatian academic sculptor and a resident of Drvenik Veli. He was born in 1932 in Drvenik Veli, and spent his professional work and life in Zagreb, where he died in 2018. He exhibited his works throughout the country and the world. Where he won many awards.

The second exhibition in Atelier Tramontana - Drvenik Veli is here. NIKOLINA RODIĆ GRGAC will show her artistic skills on the topic of Lace in clay from 10.07. to 11.07. 2021..

Heljä Tramontana opening the doors to the artist who manifests the magic of lace using ceramics. She gives the lace a new perspective and importance. By creating different shapes, from flat to three-dimensional ones, her compositions of these gorgeous laces have become timeless. Ceramics gives them an indestructible beauty.

Popping up in many exhibitions, this lace provokes admiration and recognition of Nikolina Rodić Grgac, who created original masterpieces of enviable beauty from sculptures to jewellery.

This is why each of Nikolina’s exhibits became an ornament on a person or in a space.

Welcome to the exhibition!

Organizator / Organizer: Heljä Tramontana

Autorica projekta / Author of the project: Heljä Tramontana

Suradnici na projektu / Project collaborators: Antica Lovrić

Postav izložbe / Exhibition setup: Heljä Tramontana

Uvodni tekst / Introductory text: Antica Lovrić

Digitalni dizajn, priprema kataloga i web-a / Digital design - catalog and web: Nikolina Rodić Grgac

Web / Web: Davor Lovrić

Izložbeni prostori / Exhibition spaces: Atelje / Studio: Tramontana, Bobovišće 7, Drvenik Veli

Autori / Authors: