Igna Bošnjak

Igna Bošnjak

  1. GRANULA - Ručno građeno

Igna Bošnjak rođena je 1969. godine u Širokom Brijegu, gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu završila je u Mostaru. Vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža diplomirala je na Agronomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1996. godine zaposlena je u Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnica Zrinjevac.

Od malena se zanima za umjetnost te kreativno izražavanje. Izazovi su joj izrada uporabnih i ukrasnih predmeta od različitih materijala kao što su tkanina, žica, kamen, drvo… Oduvijek se željela „okušati“ u oblikovanju gline što je prije sedam godina ostvarila pohađanjem radionica kod keramičarke Lidije Boševski.

Izložbe: