Danijela Pičuljan

Danijela Pičuljan

  1. GRANULA - Ručno građeno

DANIJELA PIČULJAN rođena je 1967. u Zagrebu. Keramiku izučava od 1997. i do danas je pohađala niz specijalističkih radionica i seminara domaćih i inozemnih stručnjaka iz područja keramike, porculana i stakla. Jedna je od osnivačica Kerameikona, Hrvatskog keramičarskog udruženja.

Do sada je realizirala dvanaest samostalnih, te sudjelovala na više od osamdeset skupnih nacionalnih i međunarodnih žiriranih izložbi u nas i u inozemstvu. Sudjelovala je na nizu međunarodnih umjetničkih simpozija te na umjetničkoj rezidenciji u Španjolskoj, Mađarskoj i Kini. Godine 2017. dobila specijanu nagrada na 5th International Triennial of Silicate Arts, Kecskemet/Mađarska, a 2018. nagrada ULUPUHa za najbolji izložbeni projekt u 2018. godini za projekt Mare Modul ( kao dio autorskog tima). 2020. dodijeljeno ULUPUH-ovo priznanje za poseban doprinos ugledu ULUPUH-a. Radovi joj se nalaze u zbirkama muzeja kao i u privatnim kolekcijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članica je Međunarodne akademije za keramiku ( IAC ) iz Ženeve, HZSU-a (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika) kao i ULUPUH-a (Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti) gdje je od 2014. do 2020. godine bila predsjednica ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, porculan i staklo.

Kontak:

Arelijer: Bakačeva 1, Varaždin

E-mail: dpiculjan@icloud.com

Mob: +385915966086